Доставка

Изданията се доставят с куриерски фирми, с които "БЙА" ЕООД има сключен договор за обслужване.
Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставкав срок до 5 (пет) работни дни.
Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.
При изявено желание от клиента изданията могат да бъдат доставени и по начин, различен от посочените. Клиентът получава изданието заедно с оригинална фактура и/или касова бележка.


Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента, като подписва придружаващите стоката документи. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, "БЙА" ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи и по повторната доставка. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.