Поръчка

Поръчка/заявка за покупка се подава от Клиента като последният извърши последователно следните действия:

1. Клиентът, след като попадне на уеб сайта  http://www.yogabg.com, магазин има възможност да избира стоки и да ги добавя във виртуалната "Кошница" с натискане на бутон "Купи сега";
2. При натискане на някой от виртуалните бутони "Кошницa” клиентът има възможност да прегледа стоките, които е поръчал и да направи промени. Ако иска да добави още артикули натиска „Продължи пазаруването“ – долу в дясно, а ако е приключил  избира „Завърши поръчката“ – долу в ляво.
3. За да завърши поръчката от „Данни за доставката“ може да избере „Създай нов клиентски профил“ или да използва вече създаден както и да предпочете „Бърза поръчка“, за която не е необходимо да има клиентски профил. След като направи избора си натиска „Продължи“и след всяка следваща стъпка натиска десния бутон „Продължи“

4. Клиентът попълва лични данни за поръчката - име, фамилия, е-mail, град, адрес, телефон, начин на плащане. Ако желае фактура, попълва търговска фирма, ЕИК, ИН по ЗДДС, МОЛ, адрес за фактура;
5. При натискане на бутон "Потвърждаване на поръчката" и "Изпрати поръчката", заявката за покупка на стока през уеб сайта се счита за извършена.

При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката/заявката, същата се счита за невалидна и за "БЙА" ЕООД не възниква задължение за нейното изпълнение.

Заявката за покупка се приема от уеб сайта чрез изпращане на съобщение до е-mail адрес на Клиента,, със следното съдържание: Българска йога асоциация - Поръчка /номер/, както и текста (електронна препратка към текста) на настоящите Общи условия, информация за основните характеристики на заявената стока, нейната продажна цена, стойността на пощенските или транспортни разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка, избрания от Клиента начин на плащане, посочените данни за фактура и адрес за доставка, правото на Клиента – потребител да се откаже от сключения договор, условията и начина за упражняването на това право.


Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й чрез изпращане на съобщение на е-mail адрес на Клиента.