Плащания

Всички цени на стоки в Уеб-сайта са в български левове, с включен ДДС. Цените са за единично количество и не включват разходите за доставка, освен ако не е изрично упоменато.

Цената и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини:
а) при доставката - в брой от Клиента или от трето лице от името на Клиента;
б) по банков път - плащане на изданията и актуализации към тях се осъществява по банкова сметка на "БЙА" ЕООД.

Получател: „БЪЛГАРСКА ЙОГА АСОЦИАЦИЯ” ЕООД

УниКредит Булбанк АД
IBAN: BG31UNCR70001522752460
BIC: UNCRBGSF

в) чрез e-pay.

С избора за начин на плащане, предвиден в букви б) и в)  по-горе, Клиентът - потребител по Закона за защита на потребителите, изявява съгласие за извършване на авансово плащане на стоките по смисъла на чл. 53, ал.1 от закона.